Idrettskader

Akutt behandling for nesten alle akutte skader er P.R.I.C.E.S.

  • Protection(beskyttelse)
  • Rest(ro/hvile) Ice(is)
  •  Compression(kompresjon)
  •  Elevation(hevelse av skadeområdet)
  •  Support (beskyttelse mot nye skader)

Les mer

Naprapathøgskolen

Utdannelsen omfatter fire års heiltidsstudier fordelt på humanbiologiske og grunnmedisinske emne, såvel teoretiske og kliniske, samt på spesialisering innom naprapati. Naprapatutdannelsen gir rett til studielån gjennom lånekasen, og er stilt under statlig tilsyn med Högskoleverket som tilsynsmyndighet.

Naprapatutdannelsen overgripende mål er:

- forberede studenten for et selvstendig arbeid som Naprapat.
- gi en god teoretisk kunnskap innom relevante prekliniske og kliniske områder.
- gi gode kunnskaper, såvel teoretisk som praktisk, innom naprapatiens og den manuelle medisinens diagnostikk og behandling.
- gi et godt klinisk grunnlag og evne til helhetssyn på pasienten.
- gi god kunnskaå om kontaindikasjoner mot behandling samt tilrekkelig differentialdiagnostisk kunnskap for att pasienter, der det er relevant, skal kunne henvises til annen type behandling.
- Stimulere studentene til kritisk tenkende og evne til å selve søke kunnskap
- Bidra til studentenes personlighetsutvikling og beredskap å møte ulike problem som terapeut.
- Gi studenten en god grunn for fordjupningsstudier samt forsknings- og utviklingsarbeid innom naprapati og den manuelle medisinen.Naprapatutdannelsen

- baseres på en vitenskap og erfarenhet orientert mot det naturvitenskapelige og humanistisk tenkende.
- Integrerer på en effektiv måte de humanbiologiske emnene med hovedemnet Naprapati.
- Oppfyller myndighetenes krav til å bli autorisert i Sverige, og for i utviklingsforemål, føre en dialog med tilsynsmyndigheten, Högskoleverket.
- Justeres etter ny kunnskap om diagnostikk og behandlingsmetoder, den tradisjonelle medisinen og den manuelle medisinens utvikling samt andre samfunnsfaktorer som påvirker Naprapatens arbeidsmarked.Naprapati

innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere ulike smertetilstand og funksjonelle problem i rygg, ledd og muskler.

Som naprapat

setter man effektivitet i fokus når det gjelder å få en pasient rehabilitert etter at skaden er oppstått.

Kom i gang

Et besøk hos en naprapat kan være akkurat det du trenger. Her på siden kan du lese om hva en naprapat kan tilby av tjenester og hva et besøk hos en naprapat går ut på.

Les mer

Hva behandles?

  • Muskler
  • Ledd
  • Sener
  • Leddbånd

Les mer