Idrettskader

Akutt behandling for nesten alle akutte skader er P.R.I.C.E.S.

  • Protection(beskyttelse)
  • Rest(ro/hvile) Ice(is)
  •  Compression(kompresjon)
  •  Elevation(hevelse av skadeområdet)
  •  Support (beskyttelse mot nye skader)

Les mer

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere ulike smertetilstand og funksjonelle problem i rygg, ledd og muskler. En prøver med dette å tilbakestille funksjon i kroppen med metoder som bygger på manuell medisin. Det legges stor vekt på å analysere og gjøre nødvendige tiltak for å ordne bakomliggende årsaker til problemet.

Ordet naprapati kommer av det tsjekkiske ”naprapvit” som betyr korrigere og det greske ordet ”pathos” som betyr lidande. Naprapati bygger på å korrigere årsaken til lidande.

Naprapatien er en behandlingsform innom den manuelle medisinen. Med manuell medisin menes at naprapaten til en stor del bruker sine egne hender for å undersøke og behandle problem i menneskets bevegelses – og støtteapparat, skjelett, rygg, ledd, muskler, ligament m.m.


Naprapatenes spesialitet er å kombinere en høy kompetanse innom ortopedisk medisin med meget god kunnskap om bevegelsesapparatets spesifike funskjon. Dette innebærer en stor bredde både hva gjelder teoretiske kunnskaper som hva gjelder rent klinisk/praktiske kunnskaper.

Naprapatien innbefatter å forebygge, utrede og rehabilitere funskjonsforstyrrelser og smertetilstand i bevegelses – og støtteapparatet. Behandlinger skjer gjennom å kombinere manipulasjons – og mobiliseringsteknikker med muskeltøy, triggerpunktsbehandlinger, massasje og trening i det hensyn å tilbakestille funksjonen i bevegelses – og støtteapparatet.
Dette følges vanligvis opp med ulike typer av trening – og/eller stretchingsøvelser, funksjonelle øvelser og ergonomisk rådgivning.

Naprapatien preges av et helhetstenkende der undersøkningsmetodikken/diagnosesettingen er fokusert mot å finne årsaken til problemene. De manuelle behandlingsmetodene kompletteres ofte med annen fysikalsk behandling og forebyggende eller rehabiliterende trening for å unnvike tilbakefall.

En naprapat har kunnskaper som innbærer at han eller hun kan arbeide under eget medisinskt ansvar. Dette betyr at en naprapat i diagnostisk problemstilling kan utføre relevante ortopediske/fysikalske undersøkninger og bedømme om en behandling skal innledes eller henvise pasienten videre til andre terapeuter, lege etc for fortsatt undersøkning/behandling når det behøves.

Hvem er pasientene?
Naprapatien kan benyttes innen mange områder. Derfor er også pasientklientellet variert, naprapater behandler alt ifra eliteidrettsutøvere, mosjonister, eldre og yngre pasienter. Fleire og fleire bedrifter ser nytteverdien av å ha ein naprapat tilsatt ved sin bedrift. Problemene kan vere akutte eller kroniske. Fellesnevneren for samtilige pasienter som behandles av naprapat er at de søker for en smertetilstand i bevegelses- og støtteorgan.

.

Naprapati

innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere ulike smertetilstand og funksjonelle problem i rygg, ledd og muskler.

Som naprapat

setter man effektivitet i fokus når det gjelder å få en pasient rehabilitert etter at skaden er oppstått.

Kom i gang

Et besøk hos en naprapat kan være akkurat det du trenger. Her på siden kan du lese om hva en naprapat kan tilby av tjenester og hva et besøk hos en naprapat går ut på.

Les mer

Hva behandles?

  • Muskler
  • Ledd
  • Sener
  • Leddbånd

Les mer