Idrettskader

Akutt behandling for nesten alle akutte skader er P.R.I.C.E.S.

  • Protection(beskyttelse)
  • Rest(ro/hvile) Ice(is)
  •  Compression(kompresjon)
  •  Elevation(hevelse av skadeområdet)
  •  Support (beskyttelse mot nye skader)

Les mer

For å legge et så godt behandlingsgrunnlag som mulig, starter alltid et naprapatbesøk med at du fyller ut en egenerklæring. Etter dette følger en anamnes-en samtale om din helse tilstand og hva du søker hjelp for. Tidligere sykdom, evnt operasjoner, arbeidsforhold, trening, kosthold, ergonomi og annet som er viktig for å utrede dine problemer/smerter er her viktig. Dette for å kunne danne seg et helhetsbilde av deg som pasient.

Undersøkelsen som følger er til for å finne eventuelle forstyrrelser i bevegelsesmønsteret, etter at man ved en nevrologisk status har utelukket at smertene kommer fra for eksempel en svulst eller en prolaps. Skulle undersøkelsene vise at smertene du søker hjelp for ikke kommer fra muskler eller ledd, sender vi deg videre til kyndig instans.

Etter den innledende samtalen og undersøkelsen går naprapaten videre med ulike spesielle tester. Hvilke varierer fra pasient til pasient, avhengig av hvor lidelsen har sitt feste.
Spesiell intersesse vil rettes mot pasientens kroppsholdning, ulikheter i muskelspenninger og og ryggradens evne til bevegelse.

Naprapaten vil etter disse testene legge opp en behandlingsplan. I denne inngår terapautisk behandling og øvelser som pasienten utfører på egenhånd, etter grundig instruksjon.

Behandlingen tar utgangspunkt i resultatet av undersøkelsen, med det formål å optimere kroppens bevegelighet og dempe smerte. En behandling inneholder ulike teknikker, men består oftest av en form for leddbehandling, kombinert med massasje, muskeltøying og triggerpunkts-behandling. I visse tilfeller benyttes elektroterapi for å optimere behandlingseffekten.

Du kan også få individuellt opplagt trening som du kan utføre der det passer deg best , når du selv finner tid til det.
Hos naprapaten er du i gode hender. Naprapaten jobber ofte via egen klinikk og tilbyr kort ventetid, personlig bemøtelse og rask smerte lindring.


Velkommen til behandling hos oss på Flora Naprapatklinikk !

Naprapati

innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere ulike smertetilstand og funksjonelle problem i rygg, ledd og muskler.

Som naprapat

setter man effektivitet i fokus når det gjelder å få en pasient rehabilitert etter at skaden er oppstått.

Kom i gang

Et besøk hos en naprapat kan være akkurat det du trenger. Her på siden kan du lese om hva en naprapat kan tilby av tjenester og hva et besøk hos en naprapat går ut på.

Les mer

Hva behandles?

  • Muskler
  • Ledd
  • Sener
  • Leddbånd

Les mer