Idrettskader

Akutt behandling for nesten alle akutte skader er P.R.I.C.E.S.

  • Protection(beskyttelse)
  • Rest(ro/hvile) Ice(is)
  •  Compression(kompresjon)
  •  Elevation(hevelse av skadeområdet)
  •  Support (beskyttelse mot nye skader)

Les mer

Naprapti er en progressiv behandlingsform mot akutte og kroniske plager i bevegelsesapparatet/støtteapparatet. Som naprapat setter man effektivitet i fokus når det gjelder å få en pasient rehabilitert etter at skaden/-problemet er oppstått. Her er det viktig som pasient at man oppsøker råd, veiledning og hjelp snarest mulig når man har fått en akutt rygg/-nakke kink eller muskelstrekk/-skade for å forhindre at plagene blir langvarig eller kroniske. Dette gjelder også etter en operasjon.

Naprapaten har for øyeblikket ingen ordning med trygdesystemet i Norge, men bedrifter som kjøper naprapatibehandlinger (sponser sine ansatte med behandlingstimer) får derimot godskrevet behandlingskostnadene i selvangivelsen. På den måten kan bedriften få tiltenkte skattepenger til å jobbe for bedriftens egenintresse, nemelig å holde sine ansatte friske.

(En privatperson får også godskrevet behandlingskostnaden på selvangivelsen når beløpet overstiger 6000,-/år)

(Samtlige forsikringsselskap aksepterer normalt naprapatbehandling i forsikringssammenheng.)

Normalt bruker en naprapat en 4 - 6 beh, på å få ordning på en vanlig rygg/-nakkekink eller 6-8 beh for betennelse i skuldre/- armer, altså ca en uke.

Om man venter for lenge å oppsøke hjelp vil kroppen iverksette tiltak som på sikt kan gi negative konsekvenser både resultat av skaden, tidsperspektivet hva gjelder rekonvalens som til slutt innvirker på kostnaden rundt skadetilfellet. En forsømt skade vil kunne utvikle unødvendig mye arrvev og kan gi sammenvekstninger mellom vevslagene med muskel og vevsstivhet som følge. I tillegg utvikler pasienten avvergende holdninger i gange, løft og sittestillinger, som i gjen krever ytterligere behandlinger. Såkallet sekundærproblematikk.

Her forstår man at å få behandling tidlig i skadefasen er viktig også sett ut fra et privat, bedrifts og samfunnsøkonomisk synspunkt.

Naprapatene er spesialutdannet på akutte og kroniske "fysikalske" plager/skader og er således i dette samfunn en tidsriktig fysikalsk behandlingsform tilpasset det moderne kravet for raske resultater fokusert på progressiv økonomisk tenkende, men likevel under sikre og trygge rammer.

Det som kjennemerker naprapati er at samtidig som det er en skånsom form for manuellterapi, derfor naprapatene myker opp musklatur skikkelig før man roterer leddstrukturer, bruker naprapatene også få behandlingstimer under en kort tidsperiode for å oppnå fullverdig resultat. Derfor har normalt ikke naprapatene lang ventetid ved sine klinikker da pasientene er inne kun i en kort periode og man raskt kan ta inn nye tilfeller til behandling.

Kommuner, bedrifter og idrettslag som sliter med lange sykemeldings perioder for sine ansatte og som har store økonomiske belastninger pga sykefravær og likeså for privatpersoner som sliter med "fysikalske" plager og smerter og som kansje heller ikke har fått hjelp noen andre plasser, anbefales se nermere på hvordan en naprapat jobber og hva denne kan bidra med .

Naprapati

innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere ulike smertetilstand og funksjonelle problem i rygg, ledd og muskler.

Som naprapat

setter man effektivitet i fokus når det gjelder å få en pasient rehabilitert etter at skaden er oppstått.

Kom i gang

Et besøk hos en naprapat kan være akkurat det du trenger. Her på siden kan du lese om hva en naprapat kan tilby av tjenester og hva et besøk hos en naprapat går ut på.

Les mer

Hva behandles?

  • Muskler
  • Ledd
  • Sener
  • Leddbånd

Les mer