Idrettskader

Akutt behandling for nesten alle akutte skader er P.R.I.C.E.S.

 • Protection(beskyttelse)
 • Rest(ro/hvile) Ice(is)
 •  Compression(kompresjon)
 •  Elevation(hevelse av skadeområdet)
 •  Support (beskyttelse mot nye skader)

Les mer

Vi vet at:

 • Sykefraværet pr. 4 kvartal 2007 er på 6,9% (SSB)
 • Nesten 50 % av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager (NAV)
 • Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til uføretrygd
 • Arbeidstakeren er bedriftens viktigste ressurs
 • Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid, fysisk som psykisk, er en lønnsom investering.
 • Arbeids- og slitasjeskader er en stor belastning både bedriftsøkonomisk og regnet i menneskelige lidelser.
 • 40 - 50% av befolkningen har korsryggsplager
 • Svært mange kortidssykemeldte er hjemme på grunn av verk i muskler – og/eller ledd.
 • Naprapatbehandling senker sykefraværskostnadene for ansatte med muskel – og leddplager.
 • I Norge er kroniske ryggsmerter pr i dag den største enkeltårsaken til sykefravær (Indahl, Velund & Reikeraas).
 • Det er beregnet at nærmere 100.000 nordmenn daglig er borte fra arbeidet på grunn av muskelo-skeletale smerter (Myhrvold).
 • Antall gjennomsnitt dager borte fra jobb pr. år er 60 for både menn og kvinner, der årsaken er muskel- og skjelettlidelser (NAV).
 • I følge Finansdepartementet koster sykemeldinger, attføring og uføretrygdede mellom 37 og 44 milliarder årlig pga. Muskel – og skjelettlidelser, og dette tallet stiger.

Muskel og skjelettplager er trolig det jobbrelaterte problemet som koster samfunnet mest. Beregninger med utgangspunkt i 2005-tall viser at så mye som 55000 årsverk gikk tapt med bakgrunn i denne typen plager.

Flere undersøkelser viser at ergonomiske tiltak på arbeidsplassen er lønnsomme blant annet gjennom redusert sykefravær.
Naprapatibehandling, ergonomi veiledning og trening er blant de tiltak som kan hindre sykefravær og uførhet. Flere eksamensarbeid ved Naprapathögskolan i Stockholm viser at de bedrifter som har knyttet til seg en naprapat har kortere kortids – og langtids sykemelding når man sammenligner med de år bedriftene ikke har hatt naprapat tilknyttet bedriften. Dette koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet.

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering. Arbeidsskader er en stor utgift framfor alt regnet i menneskelige lidelser, men også bedriftsøkonomisk. Forskning viser at naprapati som bedriftshelse-tjeneste reduserer sykefraværet og øker arbeidsmoralen. Ønsker du som bedriftsleder å øke produktiviteten, arbeidsmoralen og redusere sykefraværet? Ta kontakt med vår klinikk.

Forebygging

I et arbeidsmiljøperspektiv er det kort -og langtidsfraværet og konsekvensene av dette som er bekymringsfullt. Vi vet at risikoen for utstøtning fra arbeidslivet øker med økende varighet på fraværet. Kortidsfraværet, men spesielt langtidsfraværet bør derfor være i fokus i arbeidet som omfatter forebygging og tilrettelegging for å unngå tidlig uføretrygding og permanent utstøting. For å redusere sykefraværet er det behov for kunnskap om årsaker. Dette kan vi ved Flora Napraptklinikk hjelpe din bedrift med.

Spesielt er det viktig å kjenne til hvilke faktorer og/eller mekanismer som kan påvirke årsakene. Det er først når man kjenner til mekanismene at man kan utvikle og implementere hensiktsmessige tiltak for å realisere optimal forebygging og rehabilitering.

Flora Naprapatklinikk kan bidra med:

1. Helseprofilbedømming:
Hver enkelt ansatt kan bli undersøkt for å se hva slags behandling /veiledning han/ hun har behov for.

2. Ergonomisk veiledning:
Ved eksempelvis individuell tilpasning av den enkeltes arbeidsplass. Ofte er det bare enkle ”gratis knep” som kan bety et være eller ikke være på jobb for den enkelte medarbeider.

3. Forebygge problemer:
Ved å behandle tilstander som stivhet og muskelspenninger samt gi råd og veiledning om trening og ernæring. Motivasjon og innsikt skaper gode forebyggende vaner.

4. Akutte problemer:
Akutte tilstander som f.eks. hekseskudd, isjias, stiv nakke, hodepine og tennisalbue/musalbue behandler vi effektivt. Snarlig kontakt med oss etter at ”skaden” har skjedd, betyr ofte at personen er raskt tilbake i full virksomhet.

5. Oppfølging:
Enkelte pasienter kan ha nytte av jevnlig oppfølging for treningsråd, hjemmetøyninger samt behandling for å unngå tilbakefall. Disse tiltakene vil medføre at de ansatte blir mer fornøyde og effektive, samt at sykefraværet på bedriften blir redusert. Det blir derfor lønnsomt for bedriften å være tilknyttet Flora Naprapatklinikk.

Er bedriften allerede tilknyttet en bedrifthelsetjeneste erfarer både vi og bedrifter ofte at vi er et nyttig supplement til denne.
Flora Naprapatklinikk kan ta i mot de ansatte ved klinikkene eller om ønskelig komme til bedriften å behandle i bedriftens lokaler. Avtalen om samarbeid tilpasses selvsagt etter bedriftens ønske og behov. Hvem som betaler behandlingen kan variere fra at bedriften dekker alt, til at den enkelte må betale for sine behandlinger selv. Normal pris på en naprapat behandling er kr 500. Prisen er veiledende, men avhenger av hva slags avtale man inngår.

Noen eksempler på økonomiske løsninger:

 1. Bedriften betaler for en ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassene.
 2. Bedriften betaler en viss del av kostnadene per behandling og den ansatte betaler resten.
 3. Bedriften betaler alle behandlingene til dem som trenger det.
 4. Bedriften betaler et gitt antall behandlinger. Dersom den ansatte trenger flere behandlinger må han bekoste det selv.
 5. Bedriften betaler den første behandlingen.
 6. Bedriften betaler en fast sum for å ha en terapeut på arbeidsplassen en fast dag, med et gitt intervall. For eksempel kan en bedrift velge å ha en terapeut på bedriften fast en dag i uken, hver tredje uke eller liknende.

Naprapati

innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere ulike smertetilstand og funksjonelle problem i rygg, ledd og muskler.

Som naprapat

setter man effektivitet i fokus når det gjelder å få en pasient rehabilitert etter at skaden er oppstått.

Kom i gang

Et besøk hos en naprapat kan være akkurat det du trenger. Her på siden kan du lese om hva en naprapat kan tilby av tjenester og hva et besøk hos en naprapat går ut på.

Les mer

Hva behandles?

 • Muskler
 • Ledd
 • Sener
 • Leddbånd

Les mer